Telefon: 029 - 7171 582

E-mail: sp2mak@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

< Wróć do strony głównej

> Jubileusz Szkoły

Złoty jubileusz oraz trzydziesta piąta rocznica nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia Jana Kochanowskiego to ważne wydarzenie nie mające miejsca co dzień. Z tak wyjątkowej okazji 18 listopada 2016 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim rozpoczęła się na hali sportowej uroczysta akademia, którą poprowadziła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, pani Dorota Grabowska wraz z Marcinem Malinowskim uczniem klasy 6b wspomnianej wyżej placówki.

I tak na początku wprowadzono sztandar, a następnie już w jego obecności, przy akompaniamencie orkiestry miejskiej odśpiewano polski hymn- "Mazurek Dąbrowskiego". Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół nr 2, pani Elżbieta Płosińska, która w swym wystąpieniu powitała przedstawicieli lokalnych władz, min starostę powiatu Z.Deptułę, burmistrza miasta T. Ciaka, proboszczów makowskich parafii ks. K. Biernata i ks. S. Dziekana. Ponadto wśród zaproszoych gości znaleźli się dyrektorzy placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszego miasta, przedstawiciele mediów oraz miejscowych firm, a także orkiestra z kapelmistrzem, absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Jednak w sposób szczególny powitani zostali byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2, a mianowicie: pan Janusz Żerańskioraz pani Teresa Marciniec.
Po uroczystym otwarciu złotego jubileuszu przedstawiona została, przez panią Janinę Gałecką, "Historia naszej szkoły" poparta prezentacją multimedialną przygotowaną przez panią Barbarę Napiórkowską- Roter. Później nastąpiło pożegnanie zaprojektowanego jeszcze 1980 roku przez nauczycielkę plastyki- panią Sabinę Gronowską, sztandaru przez reprezentantów społeczności uczniowskiej, po czym nowy sztandar został wniesiony przez rodziców- panią Joannę Czachowską i pana Mariusza Dobosza, który następnie poświęcił ks. K. Biernat. Następnie przedstawiciele rady rodziców przekazali sztandar pani dyrektor, która złożyła go na ręce uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego. Kolejnym punktem uroczystości był podniosły moment ślubowania, kiedy uczniowie klas I- VI zobowiązali się dbać o nowy sztandar, po czym pochylono go nad poprzednikiem ustępującym miejsca w celu przekazania mocy i zachowania ciągłości tradycji. Ceremonię przekazania sztandaru i ślubowania przygotowała z uczniami pani Agnieszka Dąbrowska- Kot. Później pani dyrektor- Elżbieta Płosińska wygłosiła przemówienie okolicznościowe, w którym przypomniała początki naszej szkoły. Nie obyło się też bez wspomnienia osób, które przyczyniły się do rozwoju owej placówki. Pamięć o tych, którzy już odeszli do wieczności uczczono minutą ciszy. Po krótkiej refleksji głos zabrali również zaproszeni goście m.in. radny sejmiku województwa mazowieckiego- pan M. Augustyniak, wizytator kuratorium oświaty w Warszawie delegatury w Ostrołęce- pani W. Kneć, burmistrz miasta Maków Mazowiecki- pan T. Ciak oraz zastępca burmistrza p. L. Gadomski. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Marzeny Kuczyńskiej- Sado i Agnieszki Jabłonowskiej oraz Małgorzaty Tomczak (soliści i chór szkolny). Na tle wspaniałej dekoracji wykonanej przez panią Małgorzatę Parzuchowską  zaprezentowano znane polskie przeboje: "Pokolenie" Zespołu Kombi, "W życiu piękne są tylko chwile" zespołu Dżem, "Mój kraj szczęśliwy"- Maryli Rodowicz, "Tolerancja" Stanisława Sojki, czy też  "Nie liczę godzin i lat"- Andrzeja Rybińskiego. Ponadto wyrecytowane zostały fragmenty wierszy: "W szesnastym roku"- Edwarda Słońskiego, "Kto ty jesteś? Polak mały"- Władysława Bełzy, "Gawęda o ziemi ojczystej"- Wisławy Szymborskiej lub "Przyjaźń"- Gibrana. Kolejnym punktem uroczystości w Zespole Szkół nr 2 było odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez władze naszego miasta, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego- Zuzannę Domańską oraz proboszczów obu parafii, którzy następnie poświęcili tę tablicę. Na zakończenie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 - pani Dorota Grabowska zaprosiła zgromadzonych gości do spaceru po szkole w celu zwiedzenia wystawy "Jak polska Pyza zawędrowała do Makowa Mazowieckiego", przygotowanej przez panie: Annę Pawlik, Małgorzatę Bielacką i Małgorzatę Parzuchowską na parterze i ekspozycji "Historia szkoły" wykonanej przez panią Annę Pawlik na pierwszym piętrze. Następnie zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad serwowany w Domku nad rozlewiskiem.
Mazowiecka Makówka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim 18 listopada 2016 r. obchodziła swoje 50 urodziny. Z tej okazji dnia 20 listopada 2016 r. w kościele pw. Św. Brata Alberta o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta. Eucharystię celebrował Ksiądz proboszcz Krzysztof Biernat. Brali w niej udział pracownicy, emeryci i uczniowie szkoły. Piosenki śpiewała parafialna schola „Boże Iskierki’’ pod kierunkiem Pani Małgorzaty Bielackiej

Msza Święta zaczęła się od wprowadzenia sztandaru i komentarza na wejście, który czytała Pani Anna Myślak, komentatorka Eucharystii. W poczet sztandarowy wchodzili: Anna Artyfikiewicz, Maja Majkowska, Karol Piórkowski z kl. VI c, Olga Dębek, Oliwia Bark z kl.VI b oraz Błażej Modzelewski z kl. I C, przygotowywani pod okiem Pani Agnieszki Dąbrowskiej-Kot.

W Liturgii Słowa Bożego I czytanie czytał Hubert Sawicki z kl. III C, psalm śpiewała Magdalena Rykowska z kl. VI c, a II czytanie czytała Pani Dyrektor Elżbieta Płosińska. Ewangelię przeczytał Ksiądz proboszcz, zaś homilię wygłosił Ksiądz wikariusz Grzegorz Marzec. Po wyznaniu wiary była modlitwa wiernych. Za kościół modliła się Pani Wicedyrektor Dorota Grabowska; za kapłanów Pan Wicedyrektor Mirosław Pilarczyk; za Ojczyznę Pani Dyrektor Teresa Marciniec; za nauczycieli Pani Małgorzata Kozon; za dzieci Alicja Płosińska; za rodziny Pani Edyta Wawrzyszcz; za zmarłych Pani Janina Gałecka, za chorych i cierpiących Pani Beata Chrzanowska oraz za zgromadzonych na Mszy Świętej Pani Małgorzata Bielacka.

Liturgię Eucharystyczną rozpoczęła procesja z darami. Krystian Bonisławski z kl. V b z mamą niósł świecę, znak Jezusa Chrystusa, Jakub Ogonowski i Alicja Dobosz z kl. III a kwiaty, symbol piękna i wdzięczności, a Pani Anna Pawlik wraz z Panią Dorotą Ruszczyńską Pismo Święte, żywe Słowo Boże. Kolejnym darem był palący się znicz, znak łączności i pamięci o zmarłuch, który niosły Panie Alina Artyfikiewicz, Krystyna Żeglińska i Marzena Kuczyńska-Sado. Uczniowie Nela Dobrzyńska i Jakub Golba z kl. I C ofiarowali chleb i winogrona, symbole naszej codziennej pracy. Symbole Eucharystyczne, które w czasie Mszy zostały przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, niosła rodzina Państwa Gogolewskich oraz Panie Bożena Śniadowska i Anna Rykowska.

Na koniec po wyprowadzeniu sztandaru otrzymaliśmy specjalne Boże Błogosławieństwo dla szkoły, uczniów i jej nauczycieli. Na Mszę przybyli, także absolwenci i mieszkańcy miasta. Była to bardzo uroczysta, pełna wspomnień Eucharystia przygotowana przez Panią Małgorzatę Bielacką.

M.R.

Copyright © 2011-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim wszelkie prawa zastrzeżone. Dostarczono przez: NETbis.pro