Telefon: 029 - 7171 582

E-mail: sp2mak@op.pl

Szkoła Demokracji- odpowiedzi

< Wróć do listy nowości

> Szkoła Demokracji- odpowiedzi

Odpowiedzi Pani Dyrektor na pytania uczniów ze Skrzynki Pomysłów:
 
1. Nie smaczne jedzenie na stołówce.
 
W związku z tym proponuję przeprowadzenie wśród uczniów diagnozy, jakie potrawy chcieliby jeść na szkolnej stołówce. Trzeba pamiętać, że jadłospis musi spełniać wymogi Ministra Zdrowia.
 
2. Automat do napojów.
 
Ten pomysł zostanie przedstawiony Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w celu podjęcia wspólnej decyzji.
 
3. Ograniczenie zadawania prac domowych.
 
Ten pomysł zostanie przedyskutowany w Radzie Pedagogicznej i zakomunikowany po feriach zimowych.
Szczególnie skupimy się na zadawanie prac domowych na sobotę - niedzielę oraz w ferie i przerwy świąteczne.
 
4. Zakup szafek zakup.
 
Zakup szafek jest bardzo dobrym pomysłem. W ramach możliwości finansowych szkoły szafki będę zakupione. W tej chwili nie dysponujemy pomieszczeniem, które spełniałyby rolę w szatni z szafkami, a stawianie szafek na szkolnym korytarzu może stanowić niebezpieczeństwo dla uczniów.
 
Docelowo planowany jest zakup szafek i ich zamontowanie w szatni szkolnej.
 
5. Nie ma możliwości przywrócenia używania telefonów komórkowych w szkole. Obecna procedura została wypracowana po konsultacji z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
 
6. Organizowanie wyjazdów na basen i wyjść do kina proszę uzgadniać z wychowawcami klas.
 
7. Muzyczny radiowęzeł.
 
Pomysł ciekawy. Musiałaby utworzyć się grupa uczniów, która chciałaby z angażować się w realizacji powyższego pomysłu.
 
8. Wychodzenie ze szkoły.
 
Każdy uczeń, który przebywa na zajęciach w szkole jest pod opieką pracowników. Nie może więc opuszczać teren szkoły. Nauczyciele i pracownicy odpowiadają za bezpieczne pobyt dziecka w szkole. W związku z tym w okresie zimowym uczniowie nie opuszczają budynku szkoły. Natomiast w okresie wiosennym mogą przebywać poza budynkiem tylko w obecności nauczyciela.
 
Dyrektor Szkoły

Data dodania: 2020-02-07 19:02:52

Copyright © 2011-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim wszelkie prawa zastrzeżone. Dostarczono przez: NETbis.pro