Telefon: 029 - 7171 582

E-mail: sp2mak@op.pl

Rusza PROJEKT- zapraszamy

< Wróć do listy nowości

> Rusza PROJEKT- zapraszamy

Potrzebne dokumenty do pobrania w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY

 Na facebooku Urzędu Miasta możemy przeczytać:

"Miło mi poinformować, że Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 726 002,50 zł, w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 Edukacja ogólna.

Główny cel projektu zawarty został w jego tytule - Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

Projekt przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2, którzy poprzez udział w nim podniosą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. Uczestnicy wezmą również udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie i Ogrodu Botanicznego.

Dla nauczycieli przewidziano cykl warsztatów i szkoleń z zadaniami wdrożeniowymi po każdej sesji, dzięki którym prowadzone przez nich zajęcia będą dla uczniów atrakcyjniejsze, a przez to bardziej efektywne."

W ramach projektu zostanie również zakupione doposażenie sal lekcyjnych oraz materiały 
i pomoce dydaktyczne (m. in. tablety, laptopy, wyposażenie sali chemicznej i fizycznej, itd.), przy wykorzystaniu których zdobywanie wiedzy stanie się łatwiejsze - umożliwią one pracę metodą eksperymentu, poprzez doświadczenia, prezentacje nauczycieli oraz wymuszą kreatywność i logicznie myślenie uczniów.

Data dodania: 2019-01-25 12:01:22

Copyright © 2011-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim wszelkie prawa zastrzeżone. Dostarczono przez: NETbis.pro